Montag, 9. Februar 2015

Playliste 9. Februar

1. ANNIQUE - Loved Not Understood
2. ANNIQUE - Londons Burning
3. ANNIQUE - Fallin
4. KULTUR SHOCK - Wild'n'Crazy Guys
5. KULTUR SHOCK - Home
6. PATRONYCHY - Tvoyi Ochi
7. BREM STOKER - Spunch Bob
8. ZHADAN I SOBAKY - Instagram (Berlin Style Remix)
9. THE VYO - Sumshchyna
10. THE VYO - Vavilon
11. KOZAK SYSTEM, TARAS CHUBAY - A vzhe rokiv trysta
12. NASTYAZNYKAYE - Nevpevneno
13. PATRONYCHY - Argument
14. NASTYAZNYKAYE - Bezlich Al'bertyn
15. AL JAWALA - Unzer Toirele
16. BREM STOKER - Viyna
17. ZHADAN I SOBAKY - Pies

Keine Kommentare: